Begär offert

Murare i Göteborg

Lång erfarenhet som murare

Vi utför allt inom murningsarbeten, oavsett om det rör sig om projekt på höga höjder eller i marknivå. Uppmurning och putsning av gavlar och hela fastigheter. Vi hjälper dig med frostsprängningar i din tegelfastighet och vingliga skorstenar inför en ny kamininstallation.
Vi är noggranna och sätter stor vikt vid att hela projektet skall utföras på rätt sätt från början. På så vis uppstår inga problem eller skador längre fram, och vi har alla möjlighet att hålla oss till såväl utsatta tidsramar som utlovade kostnader.
Bland våra murare finner ni professionella och kompetenta yrkesmän med en stor kunskap och erfarenhet av murningsarbeten.

Vi utför alltid våra arbetsuppgifter på ett miljö- och kvalitetsmedvetet sätt. Vi lämnar självklart utförliga offerter som skall godkännas innan arbetet påbörjas.

Nybyggnation – Vi hjälper dig med murning från grunden. Oavsett om du önskar bygga en ny bostad eller mura upp en vacker avgränsande mur runt ägorna, har vi möjlighet att hjälpa er. Vår personalstyrka kan åta sig en stor del av projektet, eller så mycket som ni önskar och behöver.

Renovering – Eftersom tiden sliter på alla former av byggnation kommer renoveringsarbeten och underhållsarbeten snart att vara ett faktum. Vi hjälper er med frostsprängningar, lutande stenmurar och så vidare, och ser till så att just ert bygge kommer fylla sin funktion under många år framöver.
Vi känner alltid ett stort ansvar för våra olika projekt, och lämnar aldrig över ett arbete innan vi känner oss helt nöjda med det. Självklart lämnar vi också branschgarantier på alla de arbeten som utförs. För oss är inget arbete för stort eller för litet, vi har den erfarenhet och kunskap som krävs för att kunna ta oss ann uppgifter av varierande sort. Varmt välkomna att kontakta oss för mer information om de murningstjänster vi har att erbjuda.