Begär offert

Dränering i Göteborg

Brandins Bygg utför dränering av alla typer av husgrunder

Den viktigaste delen av ett hus är grunden. Utan en gedigen grund som ger ett skydd mot marken under
och på sidorna finns risken att huset drabbas av fukt- och mögelskador. Eftersom det kan vara svårt att upptäcka fukt- och mögelskador innan stor skada har skett är det viktigt att man arbetar förebyggande. Dränering är ett samlingsbegrepp för i huvudsak tre moment, dränering, värmeisolering och kapillärbrytning.

Då för man bort fukt från husgrunden med hjälp av fuktskydd samt bortledande av regnvatten genom dräneringsrör eller makadam. Det är grundens utformning samt markförhållandena i övrigt som avgör hur dräneringen ska gå till.
För att inte påverka miljön kring er husgrund så anpassar vi alltid grävmaskiner utifrån de förutsättningar som finns, vi ser alltid till att lämna platsen snygg och prydlig efter avslutat arbete. Vi har också möjlighet att erbjuda asfaltering och stensättning.

Hör av er till oss för en kostnadsfri offert!